سیتروئن است supermini خودرو مجهز به طیف وسیعی از موتورهای خطی - 4 است که خودروساز تولید شده توسط فرانسوی سیتروئن از سال 2002.