کارخانه اپل در تاریخ 21 ژانویه 1863 توسط شخصی به نام آدام اپل تاسیس شد. آدام از کودکی کار را در آهنگری آغاز کرد تا اینکه به فرا گیری فنون ساخت ماشینهای خیاطی جذب شد.