شرکت اتومبیل سازی سیتروئن در سال 1919 توسط آندره سیتروئن تاسیس شده است.