اتومبیل رولزرویس حاصل همکاری دو مهندس انگلیسی به نامهای Rolls Stewart Charles و Royce Henry Fredrick است. در حالی که زمینه کاری این دو فرد کاملا متفاوت بود