کادیلاک لوکس ترین . گرانترین اتومبیل آمریکایی است. این شرکت خودروسازی از زیرمجموعه های جنرال موتورز است و پرچمدار صنعت اتومبیل سازی آمریکا به شمار می آید.