رویلز رویس فانتوم

موارد لذت بخش در رویلزرویس بی شمار و رانندگی با این اتومبیل و یا سواری با آن همواره فرح بخش است . به طور مثال چنانچه

با آن با سرعت 96 کیلومتر بر ساعت در حرکت باشید ، بلندترین صدایی که از آن به گوش می رسد هیچ صدایی نیست !