ادامه مطلب

خودرو های باربر شهری البته در مغیاس کوچک مثل فولکس واگن یا لوگان امروزه کارایی بسیار بالایی در

زندگی پر تراکم شهری دارند ، اگرچه مصارف عملی اینگونه اتومبیل ها بیشتر برای شرکت های خصوصی تعریف

 شده اما مبدل به خودرو هایی شده اند که اگر در مقیاس کوچک نیاز به یک باربر باشد، مطمئنا نخستین انتخاب

است .