شرکت " آلپینا" که به بهینه سازی و تقویت سری های مختلف بی ام و شهره است ، چهارمین نسل از سری 7 را با کد بی 12 0/6 بی

7 با قدرت مثال زدنی روانه ی رده ی سدان های لوکس کرد ، که این تغییرات از ریز ترین نقاط اتاق در بخش لوکس سازی شروع

 و با پیشرانه ، سامانه ی تعلیق و ترمز ادامه یافته است .

ادامه مطلب