سمند
سَمَند نام نخستین خودرویی است که با مارک تجاری یک شرکت ایرانی به نام ایران خودرو ساخته شد.