تبلیغات
جدید ترین های دنیای ماشین ها - تویوتا سی نا

جدید ترین های دنیای ماشین ها

بانک اطلاعات خودرو

یکی از مقامات تویوتا در مراسم رو نمایی از این مدل ، عنوان نمود که بازار نیازمند ورود چنین مینی ونی بوده است ، اگرچه در رده

ی خود با توجه به سوار شدن روی پلت فرم کمری دارای رقبایی چون نیسان اُ دی سه ،کیا سدنا ال ایکس و مزدا 5 گرند تورینگ

است اما تلاش مسئوولین فروش بر آن بوده تا بتوانند نقاط قوتش را برجسته سازند . تولید نسل اول سی نا از سال 1998 ، با

پیشرانه ی وی 6 و سه لیتری آغاز شد و تا سال 2004 که زمان ورود نسل دوم آن به بازار بود ، بیش از 320000 دستگاه فروخت .

از سال 2004 هم نسل 2 روانه بازار گردید .

نسل دوم این خودرو به دلیل دارا بودن امکانات ایمنی چون ترمز کمکی ، ضد بلوکه ، تقسیم نیروی ترمز ، کنترل باد تایر ها ، کنترل

 کشش و یا بالشتک های پرده ای ، بهترین ستاره های ایمنی را از سازمان ان .اچ. تی . اس . آ دریافت نمود و مجموعه ی فروش آن

تا پایان سال 2008 به حدود 738000 دستگاه رسیده است که برای یک مینی ون در این بازار پر رقابت ، قابل توجه بود و تمامی

 این ها سبب گردید تا نسل سوم تویوتا سی نا از ژانویه 2010 به بازار بیاید .همه پیوندها